RR HH Recursos Humans

Les persones són l’actiu més important de la teva empresa.

El mòdul de recursos humans permet mantenir actualitzada la informació dels treballadors:

  • Els responsables de recursos humans poden gestionar els departaments, els calendaris laborals, els horaris, i donar d'alta i de baixa els contractes dels treballadors, ja siguin temporals, indefinits o autònoms. També poden gestionar les vacances, els dies de lliure elecció, les altes i baixes mèdiques, els absentismes, i la gestió documental del treballadors.
  • Els treballadors poden consultar el seu calendari laboral i sol·licitar els dies de lliure elecció, que posteriorment els responsables del departament hauran de validar.
  • El sistema utilitza la informació per calcular automàticament les capacitats productives dels recursos humans, i és aquesta, una informació indispensable per la planificació d'operacions i el control de productivitat.
  • Per altre banda la API de la plataforma permet sincronitzar la informació del mòdul de recursos humans amb aplicacions externes de control de presència i gestió de nòmines.

Sol·licita la visita d'un dels nostres comercials sense cap compromís