MRP2 / MRPII Planificació de la Producció

  • Planifica la teva producció amb un criteri de capacitat limitada que tindrà en compte els teus recursos: matèries primeres, instal·lacions, maquinària, utillatges, treballadors, vacances, incidències, etc.
  • Disminueix costos d’estocs i de fabricació, hores extres i contractacions temporals, i augmenta la teva productivitat.

Sol·licita la visita d'un dels nostres comercials sense cap compromís