GlamSW Metall

La nostra solució ERP GlamSW Metall s’adapta perfectament a l’estructura de la teva empresa com a solució integral.

També ens podem integrar al vostre sistema de finances, ja siguin SAP, Sage o Microsoft Dynamics o altres.

Entenem i coneixem els processos que necessiten els ERP del sector Metal.lurgic. És per això que a la nostra solució tenim el control de la pautes de fabricació, de la cadena de subministrament, MRP, els tallers externs, si els tenim, o la gestió del magatzem SGA, entre altres.

Tenim resolts tot una sèrie de punts crítics propis del sector com els aspectes normatius, de qualitat o innovació necessaris:

Pautes de Fabricació

Les solucions ERP pel sector metal·lúrgic han de tenir en compte, a part d’altres coses, el control dels semielaborats (WIP) .

El procés de fabricació passa per diferents fases on cal conèixer l’estoc de productes en curs o semielaborats i per tant és molt important la correcta definició de les pautes perquè solen ser comuns per diferents productes que fabrica l’empresa.

Cadena de subministrament

La nostra solució MRP aporta un valor molt important per optimitzar els processos de fabricació i evitar trencaments d’estoc al permetre agrupar les fabricacions que tenen semielaborats comuns i les compres de matèries primeres comunes.

Aquest Planificador de la producció ens permetrà ajustar les fabricacions als diferents centres de treball i fer canvis si les necessitats puntuals ho requereixen.

Tallers externs

En el sector de la metal·lúrgia és habitual que s’externalitzin algunes fases del procés de fabricació fent que matèries primeres o semielaborats propis s’enviïn a proveïdors per tal que hi realitzin algun treball i aquest retornen un altre semielaborat o un producte acabat.

En aquests casos és molt important gestionar correctament els enviaments i recepcions, i disposar del control de l’estoc dipositat en el magatzem del proveïdor en tot moment.

Costos

Per tal d’obtenir uns costos acurats , necessitem conèixer el cost de cada peça, tant de producte acabat com dels semielaborats que participen en el procés.

Per això un sistema de captació de dades basat en terminals tàctils facilita molt la feina de l’operari per recollir els temps de dedicació a cada operació i fase de la fabricació.

Magatzem

La nostra solució SGA et permet la gestió del magatzem caòtic per tal de controlar les ubicacions dels diferents semielaborats els terminals tàctils i les PDA aporten molt valor en aquest procés.

A GlamSW busquem alinear tecnologia i negoci,

descobreix aquí perquè GlamSW és el teu partner tecnològic

Sol·licita la visita d'un dels nostres comercials sense cap compromís