Gestió documental

Controla tot el cicle de vida dels teus documents: creació, classificació, determinació de l’accés, conservació o eliminació.

  • Integra tota la teva informació al sistema.
  • Ofimàtica: treballa amb tot tipus de documents.
  • Classifica i vincula els teus documents a l’ERP.
  • Gestiona els accessos a la gestió documental.

Sol·licita la visita d'un dels nostres comercials sense cap compromís