Captura de dades en planta

Per què és tan important la captura de dades en planta?

La captura de dades té com a objectius reduir costos, detectar incidències, controlar l’eficiència i la productivitat.

Amb la captura de dades en planta, pots monitoritzar la teva planta de producció en temps real, comparar els resultats amb el que havies planificat i iniciar programes de millora continuada.

T’oferim dues solucions de captura de dades en planta:

  • Terminals tàctils: registra comandes i ordres de fabricació en curs, màquines en funcionament, unitats produïdes, operacions i fitxatges de cada operari.
  • Escàners: accedeix a la informació de la teva planta de producció mitjançant la lectura de codis de barres.

Què aconsegueixes amb les dades que t’aporta la captura de dades en planta?

Eficiència: pots saber si una màquina funciona correctament o si hi ha cap incidència en temps real, i conèixer-ne la disponibilitat i el rendiment.

Traçabilitat: pots visualitzar les ordres de treball que s’han executat, els materials que s’hi han utilitzat, l’operari que les ha fet, etc.

Control d’incidències: pots minimitzar les aturades en la producció i detectar-hi les incidències més ràpidament, amb els detalls i els temps d’aquestes aturades, i cercar patrons de les incidències.

Hem creat el nostre add-on de captura de dades en planta perquè pugui treballar d’una manera més eficient, amb una interfície de navegació clara, senzilla i intuïtiva.

Si necessites controlar les teves dades de producció, contacta amb nosaltres perquè t’hi podem ajudar

Sol·licita la visita d'un dels nostres comercials sense cap compromís