MES - Captura de dades en planta

Per què és tan important la captura de dades en planta?

La captura de dades té com a objectius reduir costos, detectar incidències, controlar l’eficiència i la productivitat.

Amb la captura de dades en planta, pots monitoritzar la teva planta de producció en temps real, comparar els resultats amb el que havies planificat i iniciar programes de millora continuada.

Al monitoritzar els processos de fabricació podem obtenir una millor eficiència en la producció.

Què aconsegueixes amb les dades que t’aporta la captura de dades en planta?

Eficiència: pots saber si una màquina funciona correctament o si hi ha cap incidència en temps real, i conèixer-ne la disponibilitat i el rendiment.

Traçabilitat: pots visualitzar les ordres de treball que s’han executat, els materials que s’hi han utilitzat, l’operari que les ha fet, etc.

Control d’incidències: pots minimitzar les aturades en la producció i detectar-hi les incidències més ràpidament, amb els detalls i els temps d’aquestes aturades, i cercar patrons de les incidències.

Flexibilització: Implementar tecnologies MES ens permet ser més flexibles i així optimitzar els processos

Productivitat: El prendre decisions basades en dades a temps real podem millorar la nostra productivitat

Si necessites controlar les teves dades de producció, contacta amb nosaltres perquè t’hi podem ajudar.

Sol·licita la visita d'un dels nostres comercials sense cap compromís